පක්ෂය නොබෙදේ..! එක්ව තරඟ කිරීමට සජිත් එකඟ වේ.

0
585
- Advertisement -

ඉදිරි මැතිවරණය සදහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛව ගොඩ නගන නව පෙරමුණට නායකත්වය දීමටත්, මැතිවරණය සදහා එකී පෙරමුණ මෙහෙයවීමේ වගකීම භාර ගැනීමටත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා තීරණය කර ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 15 =