නෞකාවේ කපිතාන්ට ඇප..!

0
199
- Advertisement -

නෞකාවේ කපිතාන්ට ඇප..!


අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින අත්අඩංගුවට ගත් එක්ස්ප‍්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ කපිතාන්වරයා, රුපියල් මිලියන දෙකක ශරීර ඇප මත මුදා හැර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 2 =