“නුදුරේදීම ලංකාවේ තත්ත්වය ඉන්දියාවේ තරමටම බරපතල විය හැකියි..!” මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අනතුරු හගවති.

0
481
- Advertisement -

“නුදුරේදීම ලංකාවේ තත්ත්වය
ඉන්දියාවේ තරමටම බරපතල විය හැකියි..!”
මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අනතුරු හගවති.


ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වීම නුදුරේදීම ඉන්දියාවේ තත්ත්වය මෙන් බරපතල විය හැකි බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අනතුරු හගවති.

කොළඹ, යාපනය, පුත්තලම සහ ත‍්‍රීකුණාමලය යන දිස්ත‍්‍රික්ක, මේ වන විටත් දැඩි අවදානමක පවතින බව ඔවුන් පවසති.

මේ තත්ත්වය මත, දිනකට සිදුකරන පී.සී.ආර් සහ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂා ප‍්‍රමාණය 10,000 ක් දක්වා වර්ධනය කළ යුතුව ඇතැයි ද මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු යෝජනා කරති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + thirteen =