නීතිපති එපා කියද්දී, රජය නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව ලංකාවේ මුහුදු සීමාවෙන් ඉවත් කර ගැනීමට ඉඩ දෙයි.

0
533
- Advertisement -

නීතිපති එපා කියද්දී ;
රජය නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව ලංකාවේ මුහුදු සීමාවෙන් ඉවත් කර ගැනීමට
ඉඩ දෙයි.


නීතිපතිගේ සහ සමුද්‍ර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ උපදෙස් නොතකා හරිමින්, නිව් ඩයමන්ඩ් නෞකාව, ලංකාවට අයත් මුහුදු සීමාවෙන් ඉවතට ගෙන යෑමට රජය ඉඩ ලබා දී ඇති බව සන්ඬේ ටයිම්ප් පුවත්පත ඔවුන්ගේ මුල් පුවතෙන් වාර්තා කර තිබේ.

ගින්න නිවීම සදහා ලංකා රජය දැරූ වියදම සහ තෙල් කාන්දුවෙන් ලංකාවට අයත් මුහුදු සීමාවේ පරිසර පද්ධතියට සිදු වූ හානියට අදාල ව වන්දි මුදල් ලබා ගන්නා තෙක් නැව ඉවතට ගෙන යාමට ඉඩ නොදෙන ලෙස නීතිපති සහ සමුද්‍ර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ලංකා රජයට උපදෙස් ලබා දී තිබුණි.

නැව අයත් සමාගම විසින්, ලංකා රජය ඉල්ලා සිටි වන්දි මුදල ගෙවීමට එකඟ වී තිබුනද, මෙතෙක් එම වන්දි මුදල ලබා දී නැත.

පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසා ඇත්තේ, ලංකාවට ලැබිය යුතු වන්දි මුදල් ගෙවීමට අදාල නැව අයත් නැව් සමාගම එකග වීමෙන් පසුව, නැව මුදා ගැනීමේ වගකීම භාර සිංගප්පූරු සමාගමට, නැව ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවෙන් ඉවතට රැගෙන යාමට අවසර ලබා දුන් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 1 =