නීතිපතිගේ කණස්සල්ලෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ පාස්කු ප‍්‍රහාරකයන්ට දඩුවම් ලබා දෙන්න කිසිදු උවමනාවක් රජයට නැති බවයි.

0
158
- Advertisement -

නීතිපතිගේ කණස්සල්ලෙන් පැහැදිලි වෙන්නේ
පාස්කු ප‍්‍රහාරකයන්ට දඩුවම් ලබා දෙන්න
කිසිදු උවමනාවක් රජයට නැති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × two =