නිශ්ශංක සේනාධිපති අත්අඩංගුවට…?

0
1121
- Advertisement -

ඇවන්ගාර්ඞ් සමාගමේ සභාපති, නිශ්ශංක සේනාධිපති ඇතුළු අට දෙනෙකු වහාම අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නීතිපති විසින් වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් දී ඇති බව වාර්තා වේ. ඇවන්ඞ්ගාර්ඞ් සමාගමට පාවෙන අවි ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යෑමට අවසර ලබා දීම මගින් රජයට රුපියල් කෝටි 1140 ක් පාඩු කළ බවට චෝදනා කරමින් නිශ්ශංක සේනාධිපතිට එරෙහිව නඩු පවරා තිබුණි.