නිල නිවාස භාර නොදුන් හිටපු ඇමතිලා 17 මෙන්න..!

0
905
- Advertisement -

නිල නිවාස යළි භාර දෙන ලෙස නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබියදීත් නිල නිවාස භාර නොදුන් හිටපු ඇමතිවරු 17 දෙනෙකුගේ නම් ප‍්‍රසිද්ධියට පත්ව තිබේ. මේ නම් අතර මුලින්ම සිටින ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතාට, ඔහු විපක්ෂ නායක ලෙස කටයුතු කළ සමයේ භාවිතා කළ නිල නිවාසය දිගටම භාවිතා කිරීමට අගමැතිවරයාගේ ඉල්ලීම මත අවසර ලැබී තිබේ. ඔහුද ඇතුළුව නිල නිවාස භාර නොදුන් හිටපු ඇමතිවරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහතින් දැක් වේ.


ආර්.සම්බන්ධන්.
චන්දිම වීරක්කොඩි.
ලසන්ත අලගියවන්න.
රංජිත් සියඹලාපිටිය.
ටී.බී. ඒකනායක.
සරත් ෆොන්සේකා.
ඒ.එල්.එම්. හිස්බුල්ලා.
ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි.
දයාසිරි ජයසේකර.
දුමින්ද දිසානායක.
විජිත් විජිතමුණි.
දුලිප් විජේසේකර.
දුනේෂ් ගන්කන්ද.
රිෂාද් බදියුදීන්.
ෆයිසාල් කාසීම්.
රාවුෆ් හකීම්.
එච්.ඒ.එම් හාරිස්.