නිරෝධායන නීතිය ගැසට් කරන ලෙස ජනපතිගෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට උපදෙස්.

0
339
- Advertisement -

නිරෝධායන නීතිය ගැසට් කරන ලෙස
ජනපතිගෙන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට උපදෙස්.


උද්ගතව ඇති තත්ත්වය පාලනය කිරීම සදහා නිරෝධායන නීතිය ගැසට් කරන ලෙස, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියට උපදෙස් දී තිබේ.

මීට පෙර, මෙම නිරෝධායන නීතිය ගැසට් කරන ලෙස මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු අමාත්‍යවරියගෙන් ඉල්ලා සිටියද, විවිධ හේතු පවසමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය එම ඉල්ලීම මග හරිමින් සිටියේ ය.

නිරෝධායන නීතිය ගැසට් කිරීමෙන්, පොදු මහජන අවකාශය තුළ, සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝණය කරන්නන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට හිමි වේ.

ඒ අනුව, මුව ආවරණ පැළදීම, සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යෑම, දෑත් සේදීම සදහා පහසුකම් සපයා තිබීම ආදිය නොතකා හැරිය නොහැකි නීතියක් බවට පත් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

sixteen + fourteen =