“නිරෝධායන කි‍්‍රයාවලියේ දී අසාධාරණ ලෙස මුදල් අයකළ හෝටල් පිළිබදව විමර්ෂණයක් ඇරඹිය යුතුයි..!” නාමල් රාජපක්ෂ

0
556
- Advertisement -

“නිරෝධායන කි‍්‍රයාවලියේ දී – අසාධාරණ ලෙස මුදල් අයකළ හෝටල් පිළිබදව විමර්ෂණයක් ඇරඹිය යුතුයි..!”
නාමල් රාජපක්ෂ

ආණ්ඩු පක්ෂ කන්ඩායම් රැස්විම ඊයේ සවස අගමැතිතුමාගෙ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැතවිණ.
එහිදී විදේශීය ශ්‍රමිකයන් මෙරටට ගෙන්වාගැනීම ගැන සාකච්ඡා පැවැත්විණ .
මෙහිදී නැගීසිටි අමාත්‍ය අරැන්දික ප්‍රනාන්දු , විදේශීය ශ්‍රමිකයන් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙන්වාගතයුතු බවත් ඔවුන් නිරෝධායන සදහා හෝටල් වලින් සහන මිලක් ලබාදිය යුතුබවත් එසේ නොමැතිනම් නිවෙස් වල නිරෝධායන සදහා ඉඩ දිය යුතු බවත් ප්‍රකාශ කලා.

මෙහිදි නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා සභාවට යෝජනා කලේ මේවන විට මුදල් ගෙවා හොටල් වල කරන නිරෝධායනය නවත්වා රජය විසින් නොමිලේ සියලු ශ්‍රමිකයින් නිරෝධායනය කල යුතු බවයි. එමෙන්ම පහුගිය සමයේ යම් යම් හෝටල් මගින් නිරෝධායන වෙනුවෙන් ලබාගත් අයකිරීම් ගැනද විමර්ශන කල යුතු බව අවධාරනය කලා.