නිරෝධායනය අවසන් කර නිවස බලා යමින් සිටි පුද්ගලයෙක් මහ මග මැරී වැටෙයි. මරණයට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැත.

0
119
- Advertisement -

නිරෝධායනය අවසන් කර
නිවස බලා යමින් සිටි පුද්ගලයෙක්
මහ මග මැරී වැටෙයි.
මරණයට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැත.


අනිවාර්ය නිරෝධායනය අවසන් කර, යළි සිය නිවස බලා යමින් සිටි පුද්ගලයෙකු මහ මග මැරී වැටී ඇති බවට වූ පුවතක් මව්බිම පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

ඔහුගේ මරණයට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැති අතර, සෞඛ්‍ය අංශ, මියගිය පුද්ගලයාගේ දේහය පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයකට ලක් කිරීමට නියමිත ය.

මෙම සිදුවීම සිදුව ඇත්තේ පුත්තලම ප‍්‍රදේශයේ ය.