නිරෝදායනයේ සිටින තොණ්ඩමන් ගේ දියණියත් අවමංගල්‍යයට සහභාගී වේ.

0
4603
- Advertisement -
Share

සිය පියාගේ මළගමට සහභාගී වීම සදහා පැමිණ, දැනට නිරෝදායන මධ්‍යස්ථානයකට වී සිටින තොණ්ඩමන් මහතාගේ දියණියටද, ඒ මහතාගේ අවමංගලෝත්සවය සදහා සහභාගී වීමේ අවස්ථාව රජය මගින් ලබා දී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඒ අනුව, විශේෂ ගිලන් රථයකින්, තොණ්ඩමන් මහතාගේ දියණිය අද පස්වරුවේ දී සිය පියාගේ අවසන් කටයුතු සදහා සහභාගී වීමට නුවර එළිය බලා පැමිණීමට නියමිත ය.

මුලදී සදහන්ව තිබුණේ සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පියාගේ අවමංගලෝත්සවය නැරඹීමේ අවස්ථාව පමණක් ඇයට ලබා දිය හැකි බවයි. නමුත් එම තීරණය රජය වෙනස් කරගෙන ඇති බවයි දැන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව පෙනී යන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 13 =