නියමිත ප‍්‍රමිතිය නැති ටින් මාළු තොගයක් රේගුවෙන් සතොසට…!

0
334
- Advertisement -

නියමිත ප‍්‍රමිතිය නැති ටින් මාළු තොගයක්
රේගුවෙන් සතොසට…!

නියමිත ප‍්‍රමිතිය නැති ටින් මාළු තොගයක්, සතොස ගබඩා වෙත ලැබී ඇතැයි, අද අරුණ පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

ටින් මාළු ටින් එකක තිබිය යුතු ආසනික් ප‍්‍රමාණය 1% ක් වුවද, මෙම සැමන් ටින් තොගයේ 2% ක ආසනික් ප‍්‍රතිශතයක් තිබෙන බවට පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

ප‍්‍රමිති සහතිකය නොලැබූ මෙම ටින් මාළු තොගය, රේගුවෙන් නිදහස් කළේ කෙසේද යන්න පිලිබදව මේ වන විට පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බවද වාර්තා වේ.