නැව; තවත් පැය කිහිපයකින් මුහුදුබත් වනු ඇති..! කපිතාන් ඇතුළු වගකිවයුතු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නඩු දමයි.

0
483
- Advertisement -

නැව; තවත් පැය කිහිපයකින්
මුහුදුබත් වනු ඇති..!
කපිතාන් ඇතුළු වගකිවයුතු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නඩු දමයි.

කොළඹ වරායට නුදුරු මුහුදේ ගිනි ගැනීමට ලක්ව ඇති එම්.වී.එක්ස්ප‍්‍රස් පර්ල් නෞකාව, තවත් පැය කිහිපයක් තුළ දී මුහුදුබත් වීම සිදුවනු ඇතැයි, සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය පවසයි.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ පනත උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් නැවේ කපිතාන් ඇතුළු වගකිව යුතු පුද්ගයන්ට එරෙහිව නීතිපතිවරයා හරහා නඩු පැවරීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 2 =