“නැවේ ගින්න හේතුවෙන් ඇසිඞ් වැසි ඇති වීමේ අවදානමක්….!” සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය අනතුරු හගවයි.

0
313
- Advertisement -

“නැවේ ගින්න හේතුවෙන් ඇසිඞ් වැසි ඇති වීමේ අවදානමක්….!” සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය අනතුරු හගවයි.

කොළඹ වරායට නුදුරු මුහුදේ ගනිගනිමින් තිබෙන නෞකාව හේතුවෙන් ඇසිඞ් වැසි ඇති වීමේ අවදානමක් ඇතැයි, සමුද්‍රීය පරිරස ආරක්ෂණ අධිකාරිය අනතුරු හගවයි.

වායුගෝලයට එක්වන නයිට‍්‍රජන් ඔක්සයිඞ්, ඉහළ වායුගෝලයේ ඇති ජල අංශු සමග එක් වීමෙන් නයිට්රික් අම්ලය නිෂ්පාදනය විය හැකි බවයි පැවසෙන්නේ. ඒ මගින් රට අභ්‍යන්තරයේ ඇසිඞ් වැසි නිර්මාණය විය හැකි ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව සැලකිලිමත් විය යුතු බවත්, වැස්සට නිරාවරණ නොවී සිටිය යුතු බවත් සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × four =