නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියළු සිනමා ශාලා වසා දමයි.

0
427
- Advertisement -

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සදහා, සියළු සිනමා ශාලා අද සිට යළි දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබද අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × three =