නැවත දැනුම් දෙන තුරු විශ්ව විද්‍යාල වසා තැබේ.

0
456
- Advertisement -
Share

නැවත දැනුම් දෙන තුරු සියළු රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල වසා තබන බව විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට විශ්ව විද්‍යාල නේවාසිකාගාරවල සිටින ශිෂ්‍යන් හට තව දුරටත් අදාල නේවාසිකාගාරවල රැදී සිටීමේ අවසරය හිමිව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =