නැවත අමාත්‍ය ධූර භාර ගන්න. මහා සංඝ රත්නය ඉල්ලයි.

0
639
- Advertisement -

ඔවුන් මෙතෙක් දැරූ අමාත්‍ය ධූරවලින් ඉවත් වූ මුස්ලිම් දේශපාලන නායකයන්, තමන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමට හේතුව පැහැදිලි කිරීම සදහා ඊයේ සවස ත්‍රෛ නිකායික මහ නාහිමිවරු මුණ ගැසුණු මොහොතේ, උන්වහන්සේලා විසින් අදාල මුස්ලිම් නායකයන්ගෙන් නැවත අමාත්‍ය ධූර භාර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + twelve =