නැගෙනහිර පළාතටත් නව ආණ්ඩුකාරවරයෙක්

0
452
- Advertisement -

හිටපු දකුණු පළාත් මහ ඇමති ශාන් විජය ලාල් ද සිල්වා මහතා නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපිට දී මීට සුලු මොහොතකට පෙර දිවුරුම් දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + 3 =