“නැගෙනහිර පර්යන්ත ගණුදෙනුව ඉක්මනින් අහවර කරමු.” ඉන්දියාව හදිසි කරයි.

0
454
- Advertisement -

“නැගෙනහිර පර්යන්ත ගණුදෙනුව ඉක්මනින් අහවර කරමු.” ඉන්දියාව හදිසි කරයි.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයට අදාල ගනුදෙනුව, ඉක්මනින් අවසන් කරන ලෙස, ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය, එස්.ජයශංකර් මහතා ඔහුගේ ශ‍්‍රී ලංකා සංචාරයේ දී, ලංකා රජයට යෝජනා කර ඇති බව, රජයේ ආරංචි මාර්ග උපුටා දක්වමින්, අද ඬේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

ඊට අමතරව, තී‍්‍රකුණා මලයේ පිහිටි තෙල්ටැංකි සංකීර්ණය සංවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද දෙපාර්ශ්වය අතර සාකච්ඡුා සිදුව තිබේ.