නැගෙනහිර පර්යන්තය වැඩ පටන්ගන්න සූදානම්. තවමත් අගමැතිගේ සහ ජනපතිගේ අවසරය ලැබී නෑ.

0
477
- Advertisement -

නැගෙනහිර පර්යන්තය වැඩ පටන්ගන්න සූදානම්.
තවමත් අගමැතිගේ සහ ජනපතිගේ අවසරය ලැබී නෑ.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය, මේ වන විට මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සදහා සූදානම් තත්ත්වයක පවතින බවත්, නමුත්, රජය ඒ සදහා අවසර ලබා නොදෙන බවත්, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ ව්‍යාපාරය පවසයි.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය තුළ, දිනකට කන්ටේනර් දෙදහසක පමණ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කළ හැකි බවත්, එක් කන්ටේනරයකින් ඇමරිකානු ඩොලර් එකසිය පනහකට ආසන්න මුදලක් උපයා ගත හැකි බවත්, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය සුරැකීමේ සංවිධානයේ සම කැදවුම්කරු ප්‍රසන්න කළුතරගේ පවසයි.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් කටයුතු කඩිනමින් අරඹන ලෙස ඉල්ලා, මේ සතිය තුළ දී දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වීමට අදාල වෘත්තීය සමිතිය සූදානමින් සිටියි.

නැගෙනහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීමට අදාල මූලික පරීක්ෂණ මේ වන විට අවසන්ව ඇති අතර, අගමැතිවරයාගේ හෝ ජනාධිපතිවරයාගේ අවසරය මෙතෙක් නොලැබීම නිසා, මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නොහැකි ව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × four =