නැගෙනහිර පර්යන්තය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට වරාය වෘත්තීය සමිති ජනපතිගෙන් දිනයක් ඉල්ලයි.

0
390
- Advertisement -

නැගෙනහිර පර්යන්තය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට
වරාය වෘත්තීය සමිති ජනපතිගෙන් දිනයක් ඉල්ලයි.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය පිළිබදව සාකච්ඡා කිරීමට, වරාය වෘත්තීය සමිති, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් දිනයක් ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය සම්බන්ධයෙන්, රජය, වෘත්තීය සමිති වෙත ලබා දුන් පොරොන්දු බිද දමා ඇති බවට වෘත්තීය සමිති චෝදනා කරයි.

නැගෙනහිර ජැටියේ අයිතිය 100% ක් ශ්‍රී ලංකාව සතු කර ගන්නා බවට රජය මීට පෙර පොරොන්දු වී තිබුණද, වරාය අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කර තිබෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව, ඉදිරියේ දී නැගෙනහිර ජැටිය පාලනය වන්නේ අළුතින් පිහිටුවන සමාගමක් මගිනි. එම සමාගමේ කොටස් 51% ක් ලංකාවට හිමිවන අතර, කොටස් 49% ක් ඉන්දියාව සතු වේ.

වරාය වෘත්තීය සමිති, අදාල කාරණය පිළිබදව මීට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමගද සාකච්ඡා කර තිබුනි.