“නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට දෙනවාද නැද්ද..? ජනාධිපතිතුමනි, ඔබගෙන් පිළිතුරක් අවශ්‍යයි.” වරාය පොදුසේවක සමිතිය.

0
42
- Advertisement -
Share
8 / 100

“නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට දෙනවාද නැද්ද..? ජනාධිපතිතුමනි, ඔබගෙන් පිළිතුරක් අවශ්‍යයි.” වරාය පොදුසේවක සමිතිය.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබා දීමට රජය තීන්දු කර ඇති බවට පැතිර යන මාධ්‍ය වාර්තා, ශ‍්‍රී ලංකා රජය මෙතෙක් ප‍්‍රතික්ෂේප කර නැති පසුබිමක, වරාය නැගෙනහිර පර්යතනය ඉන්දියානු සමාගමකට පවරා දීමේ තීන්දුවක් රජය ගෙන තිබෙනවාද නැද්ද යන්න රටට හෙළි කිරීම ජනාධිපතිවරයාගේ වගකීමක් බව, වරාය පොදුසේවක සමිතියේ නියෝජ්‍ය ප‍්‍රධාන ලේකම් පවසයි.

මීට පෙර, 2020 ජූනි මාසයේ 09 වන දා, විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින්, වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට පවරා දීමට අදාල රහසිගත කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර, මාධ්‍ය මගින් එය හෙළි වීමෙන් පසුව, වරාය වෘත්තීය සමිති දැඩි වෘත්තීය කි‍්‍රයාමාර්ගයන්ට එළැඹුණි.

පසුව, අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා විසින්, වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයට ඉන්දියාවට විකිණීමේ සූදානමක් නැති බව වාචිකව, එම වෘත්තීය සමිති වෙත ලබා දුණි.

කෙසේ වෙතත්, නැවත, කොළඹ වරාය ඉන්දියානු සමාගමකට පැවරීම සම්බන්ධ මාතෘකාව කරලියට පැමිණ තිබේ. වරාය පොදු සේවක වෘත්තීය සමිතිය, මේ කරුණු පිළිබදව ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානය යොමුකරමින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන ලිපියෙන් කොටසක් පහත දැක්වේ.

“ඔබතුමාගේ රජය නැගෙනහිර පර්යන්තය රහසිගතව ඉන්දියාවට පැවරීම සඳහා 2020 ජූනි මස 09 වැනි දින විෂය භාර ඇමැතිවරයා මගින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි. එම කැබිනට් පත්‍රිකාව පිටතට පැමිණීමත්, වෘත්තීය සමිති දැඩි විරෝධයත් හමුවේ එය අසත්‍ය බව ප‍්‍රකාශ කරමින් නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට පැවරීමේ වැඩපිළිවෙළ තාවකාලිකව යටපත් කරගනු ලැබිණි.

කොරෝනා නීතිවලට අනුව මහජන ඒකරාශිවීම් තහනම්ය. සේවකයන් සේවයට කැඳවනු ලබන්නේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණි. මෙවැනි පසුබිමක නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාව වෙත පැවරීම ඔබ රජයේ උපායමාර්ගය බව අප විශ්වාස කරමු. නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට පැවරීම සම්බන්ධව පසුගිය පළමුවැනිදා පළවූ මාධ්‍ය වාර්තා අසත්‍ය නම් ඒවා වහ වහා නිවැරදි කිරීමේ වගකීම ඔබ රජය සතු කාර්යයකි. එසේම නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට හෝ වෙනත් කිසිදු රටකට, සමාගමකට නොපවරන බවට වූ සහතිකය රටට ලබා දීමේ වගකීම පැවරී ඇත්තේ ඔබතුමාට බව අප විශ්වාස කරමු.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 5 =