නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතිය වරාය අධිකාරියට පවරා ගන්නා තෙක් වරාය සේවකයෝ අඛණ්ඩ වර්ජනයේ.

0
691
- Advertisement -

නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතිය
වරාය අධිකාරියට පවරා ගන්නා තෙක්
වරාය සේවකයෝ අඛණ්ඩ වර්ජනයේ.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතිය, ඉන්දියාවට නොදී, ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට පවරා ගන්නා තෙක්, තමන් ආරම්භ කර තිබෙන වැඩ වර්ජනය අත් නොහරින බව වරාය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව පවසයි.

2020 ජූනි මාසයේ විසි වෙනිදා, වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය සදහා ඉන්දියාව විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනාව, අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එම කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සදහන්වන ආකාරයේ, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ අයිතියෙන් 51% ක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට හිමිවන අතර, 49% ක් ඉන්දියාවට හිමි වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 1 =