නාවික හමුදා සහායෙන් ඈත දියඹට ගෙන යයි. නැව මුහුදුබත් වීමට පටන් ගනී.

0
300
- Advertisement -

නාවික හමුදා සහායෙන් ඈත දියඹට ගෙන යයි.
නැව මුහුදුබත් වීමට පටන් ගනී.


ජල කාන්දුවක් හේතුවෙන්, එක්ස්ප‍්‍රස් පර්ල් නෞකාව මුහුදුබත් වීමට පටන් ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

කෙසේ වෙතත්, නැව, නාවික හමුදා සහාය ඇතිව, ගැඹුරු දියඹට ගෙන යමින් තිබෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාන්චන විජේසේකර, ට්වීටර් පණිවිඩයක් තබමින් පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 11 =