නාවලපිටිය භීතියට පත් කල හදුන් දිවියා.

0
1398
- Advertisement -

නාවලපිටිය පොලිස් වසමට අයත් ජයසුන්දඕවිට ප්‍රදේශයේ භීතිය පතුරවමින් සැරිසැරු හොදින් වැඩුණු හදුන් දිවියෙකු උගුලක් අටවා අල්ලා ගැනීමට ගම්වාසීන් අද උදෑසන සමත් වී ඇත.

මහවැලි ගග ආසන්නයේ පිහිට ජයසුන්දරඕවිට ගම්මානයේ ගග අසල ලදු කැලැවක හදුන් දිවියන් විශාල ප්‍රමාණයක් සිටින බව සහ ඔවුන් රාත්‍රී කාලයේ ගම ඇතුළට පැමිණෙන අතර සුරතලයට ඇති කරන සුනඛයින්, කුකුළන් රැගෙන යන බව ගම්වාසීන් පවසනවා.

ගම්වාසින් විසින් අටවා තිබු උගුලට ඉකුත් 4 වෙනිදා හදුන් දිවි පැටවෙකු හසු වි තිබු අතර ලඑම හදුන් දිවි පැටවා වනජිවි නිලධාරින් වෙත භාර දිමට ගම්වාසින් කටයුතු කර තිබුණි.

අද අල්ලාගත් හදුන් දිවියා පිරිමි සතෙකු බවත්ල එම හදුන් දිවියා වනජිවි නිලධාරින්ට භාර දිමට කටයුතු කරන බවයි ගම්වාසින් කියා සිටියේ.