නායකත්ව මණ්ඩලය හැලෙයි. එජාප නායකත්වය කරූට දෙන්න යයි.

0
565
- Advertisement -

ඉදිරි මහ මැතිවරණයේ දී පක්ෂය මෙහෙයවීමට න ම්නායකත්ව මණ්ඩලයක භූමිකාවක් නොව, නායකත්වය හෝ නායකත්ව බලතල අවශ්‍ය බව, කතානායක කරු ජයසූරිය, එජාව ජ්‍යේෂ්ඨ නායකයන්ට දන්වා ඇතැයි දැන ගන්නට තිබේ.

ඉදිරි මහමැතිවරණයේ දී එජාප කදවුර මෙහෙයවීම සදහා රනිල්, සජිත් සහ කරුද ඇතුළත් නායකත්ව මණ්ඩලයක් ස්ථාපිත කිරීමට මීට පෙර යෝජනා වී තිබුණද සජිත් පාර්ශ්වය විසින් එය ප‍්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි.

මේ අනුව කරු ජයසූරිය මහතාට පක්ෂ නායකත්වය හෝ තීරණ ගැනීමේ බලතල පවරා මහ මැතිවරණයට මුහුණ දිය යුතු බවට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇතැයි එජාප ජ්‍යේෂ්ඨයෙක් රාවය සමග ප‍්‍රකාශ කර ඇති බව රාවය පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.