“නායකත්වය ගැන – ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය ගැන කතා කිරීම තහනම්.” රනිල්ගෙන් නියෝගයක්.

0
492
- Advertisement -

නායකත්වය ගැන – ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රීධූරය ගැන
කතා කිරීම තහනම්.” රනිල්ගෙන් නියෝගයක්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වය වෙනස් වීම පිළිබදව හෝ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය සම්බන්ධයෙන් හෝ කිසිදු අදහසක් මාධ්‍යයකට ප්‍රකාශ කිරීම එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් තහනම් කර තිබේ.

පක්ෂ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් හෝ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය පිළිබදව පක්ෂය නිළ වශයෙන් දරණ ස්ථාවරය මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කිරීමේ අවසරය ලැබී ඇත්තේ පක්ෂයේ මහලේකම්වරයාට පමණි.

මහලේකම්වරයා වුවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ පුද්ගලික අදහස් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි අතර, නායකත්වයේ අවසර මත පමණක් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව උදා කර දී තිබේ.

මෙවැනි දැඩි ස්ථාවරයකට, එජාප පක්ෂ නායකත්වය පැමිණ ඇත්තේ, පක්ෂයේ නායකත්වයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉවත්වීමට තීරණය කර නොතිබුණු අවස්ථාවක, එතුමා නායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇති බව පක්ෂයේ මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා විසින් මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කිරීම සහ ඉන් පසුව, නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් වූ අර්බුධය තව තවත් වැඩි වීම යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =