නාමල් – නිපුන සහ රමේෂ් අංක එකට එති.

0
2116
- Advertisement -
Share

නාමල් – නිපුන සහ රමේෂ්
අංක එකට එති.

දකුණු පලාතේ හම්බන්තොට, මාතර සහ ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් වැඩිම මනාප ලබා ගැනීමට නාමල් රාජපක්ෂ, නිපුන රණවක සහ රමේෂ් පතිරණ සමත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =