නාමල්ටත් නිවාස ණයක්…?

0
988
- Advertisement -

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීම මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය යෝජනාවන්ට ඇතුළත් ”හෝම් ස්වීට් හෝම්” නිවාස ණය යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ ලබා දෙන ණය මුදල සඳහා ඉල්ලූම් කිරීමට නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත‍්‍රීවරයා සූදානමින් සිටින බව, ඬේලි මිරර් පුවත්පතේ පොලිටිකල් ගොසිප් තීරුව වාර්තා කරයි. උපරිම වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ සියයක් දක්වා වූ ණය මුදල ලබා දෙනු ලබන්නේ අළුත විවාහ වූ තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙනි. අදාල ණය ඉල්ලූම්පත සමඟ විවාහ සහතිකයද ඉදිරිපත් කළ යුතුය. නාමල් රාජපක්ෂ තරුණ මන්ත‍්‍රීවරයා ළගදී විවාහ වීමට සූදානමින් සිටියි.