නව වසර සදහා ජනපතිට සහ අගමැතිට චීන ජනපති සුබ පතයි..!

0
351
- Advertisement -

නව වසර සදහා ජනපතිට සහ අගමැතිට
චීන ජනපති සුබ පතයි..!

එළැඹෙන 2021 වසර සදහා,
චීන ජනපති සී ජින්පින් මහතා විසින්, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සුබ පැතුම් එක් කර තිබේ.