නව ගුවන් හමුදාපති ලෙස Air මාෂල් සුමංගල ඩයස් පත්වෙයි

0
654
- Advertisement -

නව ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස Air මාෂල් සුමංගල ඩයස් ජනපති ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දෙයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 16 =