නව අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය.

0
474
- Advertisement -
Share

නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා අගවිනිසුරු ලෙස පත් කිරීමට
ව්‍යවස්ථා සභාව ඒකමතිව තීරණය කර තිබේ. ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ලංකාවේ 47 වන අගවිනිසුරු ලෙස ජනාධිපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − seven =