නවීන ලෝකයට අලුතින් ආපු mBot රොබො කිට්

0
1123
- Advertisement -

ඔන්න Headline News Teach And Gadgets අපි අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ
ලංකාවට ආපු අලුත්ම රොබො කිට් එකක් ගැනයි.

mBot Educational Robot Kit” කියන්නෙ ඇත්තම රොබො කෙනෙක්. මේ රොබෝව එකලස් කර ගන්න ඔන ඔබ විසින්මයි.

මෙම රොබෝව පාලනය කල හැකි ක්‍රම කිහීපයක් තිබෙනවා.ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයෙන් සහ ඔබට ලැබෙන දුරස්ථ පාලකය, ඔබගේ පරිගණකය හරහාද මෙම රොබොව පාලනය කිරිමට හැකියාව ඇත.

mBot රොබොගෙ ඇති විශේෂත්වය තමා සම්පුර්ණයෙන්ම මෙම රොබෝව ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරිමට ඇති හැකියාව සහ මෙයාට තියෙනවා සෝනර් සෙන්සර් එකක්, ඒ වගේම බිම තියෙන රේඛා අදුරගෙන යන්න පුලුවන් හැකියාව තියෙනවා, මෝටර්ස් ඔබට අවශ්‍ය විදියට සකස ගැනීමට පුලුවන්, ඔබට කැමති තැනකට යවන්න පුලුවන් විදියට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුලුවන්