නවසීලන්ත මන්ත‍්‍රිනිය; දරු ප‍්‍රසූතිය සදහා පාපැදියෙන් රෝහලට පැමිණෙයි. හිමිදිරි 2.00ට නිවසින් පිටත් වේ. 3.04 ට දරුවා බිහි කරයි.

0
266
- Advertisement -

නවසීලන්ත මන්ත‍්‍රිනිය; දරු ප‍්‍රසූතිය සදහා
පාපැදියෙන් රෝහලට පැමිණෙයි.
හිමිදිරි 2.00ට නිවසින් පිටත් වේ. 3.04 ට දරුවා බිහි කරයි.


නව සීලන්ත, ග‍්‍රීන් පාර්ටි [හරිත පක්ෂය] නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරියක වන ජුලී ඇන්, දරු ප‍්‍රසූතිය සදහා පා පැදියෙන් රෝහලට පැමිණ ඇති බවට විදෙස් පුවත් වාර්තා කරයි.

ඇය පාන්දර 2.00ට පමණ නිවසින් පිටත්ව ඇති අතර, පාන්දර 3.04 ට නිරෝගී දරුවකු බිහිකර තිබේ.

මෙයට පෙර ද ඇය මෙසේ දරු ප‍්‍රසූතිය සදහා පා පැදියෙන්ම රෝහල්ගතව ඇති බව විදෙස් පුවත් වාර්තා කරයි. ඒ මීට වසර තුනකට ඉහත දී ය. එවකට ඇය ඇමතිනියකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 + 8 =