නවදිල්ලියේ, ඇදන් 10,000 ක තාවකාලික රෝහලක්.

0
388
- Advertisement -

නවදිල්ලියේ, ඇදන් 10,000 ක තාවකාලික රෝහලක්.

මේ වන විට, ඉන්දියාවේ අගනුවර වන, නවදිල්ලියෙන් වාර්තා වන කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 87,000 ඉක්මවා ගොස් තිබේ.

නවදිල්ලියෙන් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 2742 කි.

සමස්ත ඉන්දියාවෙන්ම මරණ 17,000 ඉක්මවා වාර්තා වී තිබේ. ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ පහ ඉක්මවා තිබේ. මේ තත්ත්වය තුළ, ඇදන් දස දහසක ධාරිතාවයකින් යුත් අති දැවැන්ත තාවකාලික රෝහලක්, නවදිල්ලියේ ඉදිකිරීමට ඉන්දීය රජය කටයුතු කර තිබේ.
නවදිල්ලියේ ජනගහනය මිලියන 25 කි.