නවක වදය වැළැක්වීමට විශ්ව විද්‍යාල තුළට බුද්ධි අංශ කැදවයි.

0
676
- Advertisement -

නවක වදය වැළැක්වීමට
විශ්ව විද්‍යාල තුළට බුද්ධි අංශ කැදවයි.

විශ්ව විද්‍යාල තුළ ක්‍රියාත්මක වන නවක වදය වැළැක්වීම සදහා, රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවන්ගේ සහයා ලබා දෙන බව, ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා, විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන සභාවට පොරොන්දු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

විශ්ව විද්‍යාල තුළ ක්‍රියාත්මක වන නවක වැළැක්වීම සදහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබදව සොයා බැලීමට පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව පසුගිය දා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වෙත භාර දීමෙන් පසුව මෙම තීරණයට පැමිණ තිබේ.

සාමාන්‍ය තත්ත්වය තුළ දී, විශ්ව විද්‍යාල බලධාරීන්ගේ අවසරයකින් තොරව, පොලිසිය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍ර තුළට ඇතූළු නොවේ.

නවක වදය පාලනය කිරීම සදහා බුද්ධි අංශ යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්, විශ්ව විද්‍යාල උපකුලපතිවරුන්ගේ විරෝධයක් නැති බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − 14 =