නඩුව අවසන් වනතුරු අලි රොෂාන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයට.

0
643
- Advertisement -

නීතිවිරෝධීව වන අලි සන්තකයේ, තබා ගැනීමේ චෝදනා මත නිරාජ් රොෂාන් හෙවත් ‘අලි රොෂාන්’ ඇතුළු විත්තිකරුවන් 08 දෙනකුට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුව විභාග කර අවසන් වනතුරු විත්තිකරුවන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට විශේෂ මහාධිකරණය අද නියෝග කළා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + fourteen =