ධූරකාලය අවසන් වන්නේ කවදාද..? මෛත‍්‍රී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසීමට යයි.

0
896
- Advertisement -

19 වන සංශෝධනය අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ ධූරකාලය වසර 05 කට සීමා වන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මීට පෙර දැනුම් දී තිබේ. මෙම වසර පහ ආරම්භ වන්නේ කවදා සිටද යන පැනය දැන් මතුව තිබේ. වසර පහ ආරම්භ වන්නේ, ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති ධූරයේ දිවුරුම් දුන් 2015 ජනවාරි නම වන දා සිටද, නැතිනම් 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත වී කතානායකවරයා විසින් ඊට අත්සන් තැබූ 2015 මැයි මාසයේ 15 වැනි දා සිටද යන්න පිළිබදව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසීමට, ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ. බැරිවේලා හරි වසර පහක ධූර කාලය ආරම්භ වන්නේ 2015 මැයි මාසයේ 15 වෙනිදා සිට යැයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කළහොත්, 2020 මැයි මාසය දක්වා සිය ධූරයේ රැදී සිටීමට ජනාධිපතිවරයාට අවසර ලැබේ. එසේ වුවහොත්, සිය ධූරය හොබවමින් සිටින අතරේ ම ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය ලැබේ. එසේ වන්නේ, 2020 මාර්තු 01 වන දා වන විට වර්තමාන පාර්ලිමේන්තුවට වසර හතර හමාර සම්පූර්ණ වන බැවිනි.