ධාරාණිපාත වර්ෂාව නිසා අකුරැස්ස යටවෙයි

0
878
- Advertisement -

පෙරේදා සිට ඇද හැළෙන හැළෙන ධාරාණිපාත වර්ෂාව නිසා අකුරැස්ස යක්කලමුල්ල මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යට යටවීම නිසා වාහන ගමනා ගමනයට දැඩි බාධා ඇතිවී තිබෙනවා. යක්කලමුල්ල කැටන්විල හරහා අකුරැස්ස මාර්ගයේ කැටන්විල ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යටවීම නිසා රථවාහන ගමනාගමනය අවහිර වී තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ අඩි තුනක් පමණ මාර්ගය යටවූ බවයි. මේ හේතුවෙන් බස් රථ ඇතුළු සියළුම වාහන විකල්ප මාර්ග ඔස්සේ අකුරැස්ස නගරයට සහ අකුරැස්සේ සිට යක්කලමුල්ල දක්වා ගමන් කිරීම සිදු කල අතර තවදුරටත් මෙලෙස වර්ෂාව ඇති වුවහොත් මෙම මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් යට වන බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා.පසුගිය ගංවතුර ව්‍යසනය නිසා මෙම ප්‍රදේශයට දැඩි හානි සිසිදුවී තිබෙන බවද දැනගන්නට ලැබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 3 =