ධර්මසේන හා මඩුගල්ලේ අවසන් මහ තරඟයට

0
1140
- Advertisement -

ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයේ පිටියේ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස කුමාර් ධර්මසේන හා තරග තීරක ලෙස රංජන් මඩුගල්ලේ විසින් පත්කර තිබේ.