ධම්මික පැනිය, නියමිත මාත‍්‍රාවෙන් – නියමිත වත් පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් පානය කළ ප‍්‍රාදේශීය සභා මන්ත‍්‍රීටත් – බිරිදටත් දරුවන් සිව් දෙනාටත් කොරෝනා.

0
434
- Advertisement -

ධම්මික පැනිය, නියමිත මාත‍්‍රාවෙන් – නියමිත වත් පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින්
පානය කළ ප‍්‍රාදේශීය සභා මන්ත‍්‍රීටත් – බිරිදටත් දරුවන් සිව් දෙනාටත් කොරෝනා.


නියමිත මාත‍්‍රාවෙන්, මස් මාළු අනුභවයෙන් තොරව, නියමිත වත් පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින්, ධම්මික පැනිය පානය කළ, කෑගල්ල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත‍්‍රීවරයෙකු වන ශිලන්ත විජේපාල මහතාගේ මුළු පවුලම, කොරෝනා වසංගතයට ගොදුරුව මේ වන විට, ප‍්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ධම්මික පැනියේ නිර්මාර්තෘ, ධර්මික මහතාගේ නිවසට කිලෝමීටර් දෙකක් පමණ නුදුරින්, ශිලත්න විජේපාල මහතා පදිංචිව සිටින බවත්, ධම්මික පැණිය, ධම්මික වෙද මහතාගේ සුරතින්ම ඔහු ලබාගෙන ඇති බවත් එම මහතා ලංකාදීප පුවත්පත සමග පවසා තිබේ.