දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව වැඩියෙන් පෙන්වන නිසා අද සිට කොරෝනා මරණ වාර්තා කිරීමේ ක‍්‍රමවේදය වෙනස් කරයි…!

0
552
- Advertisement -

දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව වැඩියෙන් පෙන්වන නිසා අද සිට කොරෝනා මරණ වාර්තා කිරීමේ ක‍්‍රමවේදය වෙනස් කරයි…!

අද සිට කොරෝනා මරණ පිළිබදව වාර්තා කිරීමේ ක‍්‍රමවේදයේ වෙනසක් සිදුවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

ඒ අනුව, අද සිට කොරෝනා මරණ ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමේ දී පැය විසි හතරක් හෝ පැය හතලිස් අටක් තුළ පමණක් වාර්තා වන මරණ ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මීට පෙර කොරෝනා මරණ වාතා කිරීමේ දී දින කිහිපයකට පෙර සිදු වූ මරණ සහ ඇතැම් අවස්ථාවල සතියකට හෝ සති කිහිපයකට පෙර සිදු වූ මරණ ද එකට ගෙන වාර්තා කිරීම සිදු විය.

එම හේතුවෙන් – දෛනික කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ අගයක් ගනු ලැබී ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + nineteen =