“දේශපාලන වැඩසටහනට හිරුණිකාව ගෙන්නන එපා..!” ඉහළින් නියෝගයක්.

0
1077
- Advertisement -

රජයට සම්බන්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශනය වන දේශපාලන වැඩසටහනක් සඳහා මුලින් තමන්ට ආරාධනා කර, පසුව ඉහළින් ආ නියෝගයක් මත තමන්ගේ සහභාගීත්වය අවලංගු කර ඇති බව, එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීනී හිරුණිකා පේ‍්‍රමචන්ද්‍ර මහත්මිය සඳහන් කරයි. මේ සම්බන්ධයෙන් වූ දීර්ඝ විස්තරයක් ඇගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහන් කර තිබේ.