දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වුණා කියමින් පොලිස් ලොක්කෝ උසස් වීම් ගනිති. පොලිස් පොඞ්ඩන්ට හුලං..!

0
268
- Advertisement -
Share

දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වුණා කියමින්
පොලිස් ලොක්කෝ උසස් වීම් ගනිති.
පොලිස් පොඞ්ඩන්ට හුලං..!

උසස් පොලිස් නිළධාරීන් රැසකට, ඔවුන්, පසුගිය රජය සමයේ දේශපාලන පලිගැනීම්වලට ලක් වූවා යැයි කියමින් උසස් වීම් ලබා දී ඇති බව පොලිස් පොඞ්ඩෝ පවසති.

පොලිස් නිළධාරීන්ට දේශපාලනය කිරීම තහනම් කර තිබෙන තත්ත්වයක් තුළ, පොලිස් නිළධාරීන් දේශපාලන පලිගැනීම්වලට ලක් වූවේ කෙසේද යන්න ප්‍රශ්නයක් බවද ඔවුන් පවසති.

ඉහළ පොලිස් නිළධාරීන්ට උසස් වීම් ලබා දුන්නද, පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරු දක්වා වූ නිලයන්ට අදාලව උසස් වීම් ලබා නොදෙන බව පැවසේ.

උසස් වීම් නොලබන මෙම පිරිසට 65,000 ක් පමණ අයත් වන බව ද ඔවුහු පවසති.
සති අග අරුණ ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 − seventeen =