“දේශපාලනයෙන් ඉවත් වනවා. නමුත් නගරාධිපතිධූරයේ තවදුරටත් ඉන්නවා.” රෝසි සේනානායක

0
919
- Advertisement -

තමන් ජාතික දේශපාලනයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇති බව රෝසි සේනානායක මහත්මිය පවසයි.

එසේ නමුත්, තමන්, නගරාධිපති ධූරයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇතිබ වට පැතිරෙන වාර්තා ඈ ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

කිසිවෙකුට තමන් ධූරයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි බවයි ඈ පවසන්නේ.

තමන් ඉවත් වී, ජාතික දේශපාලනයට තම පුතා වන කණිෂ්ක සේනානායක යොමු කිරීමට තමන් අදහස් කරන බවද ඈ පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 20 =