දෙහිවල සත්තු වත්තේ සතුන්ට කෑම දෙන්න දැන් ඔබටත් පුළුවන්..!

0
278
- Advertisement -
Share

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය නැරඹීමට යන ඕනෑම අයෙකුට, උද්‍යානය තුළ සිටින සතුන්ට කෑම ලබා දීමේ අවසථාව, සත්වෝද්‍යාන පරිපාලනය විසින් උදා කර දී තිබේ.

සත්වොද්‍යානය නැරඹීමට යන අයට ඔවුන් ගෙන යන ආහාර සතුනට ලබා දීමට නොහැකි.
සත්වෝද්‍යානයට ඇතුළු වීමේ ප‍්‍රවේශ පත‍්‍රය මිලදී ගන්නා අවස්ථාවේ දී ම ඒ බව දැනුම් දී,
සත්වෝද්‍යානයෙන් ම එම ආහාර මිලදී ගත හැකිය.

එසේම, සතුනට කෑම දෙන නිශ්චිත වේලාවන් ඇති බැවින්, සතුනට කෑම ලබා දිය හැක්කේ ඒ වේලාවන් වලදී පමණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + fourteen =