දෙවන විශේෂ මහාධිකරණයේ පළමු නඩුව 14 වෙනිදා…!

0
566
- Advertisement -

දෙවන විශේෂ මහාධිකරණයේ නඩු ඇසීම මාර්තු මාසයේ 14 වන දා සිට අරඹන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය, ඇමතිනී, තලතා අතුකෝරාලා මහත්මිය පවසයි. බරපතල මූල්‍ය අපරාධ පිළිබදව විමර්ෂණය කරන විශේෂ අධිකරණ තුනක් පිහිටුවීමට රජය පොරොන්දු වී තිබුණු අතර, පළමු විශේෂ මහාධිකරණය දැනටමත් කි‍්‍රයාත්මක වෙමින් පවතී.