දෙවන පාසල් වාර නිවාඩුව හෙටින් ඇරඹේ

0
666
- Advertisement -

දිවයිනේ සියලු පාසල් වල දෙවන වාර නිවාඩුව හෙට 2019. 08. 01 දින සිට ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසනවා.

ඒ අනුව තෙවන වාරය සදහා නැවත පාසල් ආරම්භ කරනුයේ 2019. 09. 02 දිනයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − eight =