දෙවන දොඹකරයත් අද සවස ගොඩබායි. වරාය සේවකයෝ වැඩ කරති.

0
207
- Advertisement -
Share

දෙවන දොඹකරයත් අද සවස ගොඩබායි.
වරාය සේවකයෝ වැඩ කරති.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ සවි කිරිමට ගෙන ආ දොඹකර තුනක්, නැවෙන් ගොඩ නොබෑම සහ ඒ හේතුව අති දැවැන්ත මුදලක් අදාල නැව් සමාගමට ගෙවීමට සිදු වීම යන හේතූන් මත, වරාය සේවකයෙන් ආරභා තිබුණු වැඩ වර්ජනය ඊයේ දිනයේ දී අවසන් විය.

ඒ අනුව, ඊයේ දිනයේ දී එක් දොඹකරයක් – වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයට ගොඩ බා තිබුණු අතර අද පස්වරුව වන විට දෙවන දොඹකරයද ගොඩ බෑමට නියමිත ය.

නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාට විකිණීමට සූදානමක් ඇති බවත්, ඒ හේතුව මත චීනයෙන් ගෙනා දොඹකර ගොඩ බෑම වරාය අධිකාරිය හිතාමතාම ප්‍රමාද කරමින් සිටින බවත්, වරාය වෘත්තීය සමිති චෝදනා කර තිබුනි.

කෙසේ වෙතත්, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකුණන්නේ නැති බවට මෙතෙක් රජය නිළ වශයෙන් ප්‍රකාශ කර නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × three =