“දෙමළ ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉටුකරන්න. 13 වන සංශෝධනය බලාත්මක කරන්න.” ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා පවසයි.

0
262
- Advertisement -

“දෙමළ ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් ඉටුකරන්න.
13 වන සංශෝධනය බලාත්මක කරන්න.”
ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා පවසයි.

දෙමළ ජනතාවගේ අපේක්ෂාවන් සපුරාලන ලෙසත්,
13 වන ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය බලාත්මක කරන ලෙසත්, ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ශ‍්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධන මහතා සමග පැවති ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවේ දී, ඉන්දීය විදේශකටයුතු අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ, ශ‍්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරත්වය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂාකර දීම වෙනුවෙන් ඉන්දියාව කැපවන බවයි.

එමෙන්ම ලංකාවේ ප‍්‍රතිසන්ධාන කි‍්‍රයාවලියට, ඉන්දියාව සිය සහයෝගය ලබා දෙන බවද ඉන්දීය විදේශකටයුතු අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ ය.